Tweet dit artikel Delen via LinkedIn Delen via Facebook

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Een digitaal exemplaar kunt u hier downloaden.

 Adobe Reader nu downloaden

<< Terug