Tweet dit artikel Delen via LinkedIn Delen via Facebook

Privacybeleid

Wij zijn zeer blij van het vertrouwen wat je in ons stelt door te kiezen voor onze dienstverlening. Wij nemen daarom ook onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina kun je lezen welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt of op andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt. Ook vermelden we waarom we deze gegevens verzamelen en aan wie de gegevens eventueel worden verstrekt. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van NetTelligence. Maar let op: NetTelligence kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Als je dus via een link op een andere website terecht komt, geldt het privacybeleid van die website.

NetTelligence respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. NetTelligence handelt hierbij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van NetTelligence te gebruiken, dan wel door de website van NetTelligence te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer je onze website bezoekt of op een andere manier met ons communiceert (bijvoorbeeld per e-mail, brief of Whatsapp), kunnen wij vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NetTelligence of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt NetTelligence gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door NetTelligence en in deze Privacy Verklaring genoemde derden. Afhankelijk van de doelstelling kunnen wij de volgende gegevens vastleggen: (Voor)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, en overige zaken indien die wettelijk zijn vereist of voor zover je daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook kunnen er automatisch gegevens worden gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze pagina.

Wij leggen gegevens vast om:
- onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren,
- onze nieuwsbrief te versturen,
- u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van NetTelligence,
- betalingen te verwerken en te factureren.

Gegevens kunnen worden verstrekt aan de navolgende derden:
- Stichting SIDN ingeval van registratie van een domeinnaam
- Xolphin B.V. ingeval van registratie van een SSL-certificaat
- in gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
NetTelligence zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Statement worden genoemd, jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens
NetTelligence legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je dergelijke gegevens aan ons verstrekt, geef je daarmee ook toestemming voor het bewaren en verwerken ervan, alsmede het verstrekken ervan aan bovengenoemde derden.

Websites
NetTelligence gebruikt uw gegevens op of ten behoeve van uw eigen website(s), alsmede de volgende websites:
www.nettelligence.nl
my.nettelligence.nl

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ons Privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen die in ons Privacybeleid zijn vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze website bevat links naar andere websites. NetTelligence is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere websites. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke website te lezen. Ons Privacybeleid is alleen van toepassing op onze diensten en de informatie die verzameld wordt door middel van bovengenoemde wbsites van NetTelligence.
NetTelligence is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website. Evenmin is NetTelligence verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot deze websites. NetTelligence is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.
Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen; desondanks kan de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden nooit voor 100% worden gegarandeerd.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of je jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van NetTelligence kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. NetTelligence plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn, de zogeheten "Session cookies". NetTelligence zal voor haar website nooit gebruik maken van cookies die voor reclamedoeleinden worden gebruikt, de zogeheten "Third party cookies". Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we hiervoor vooraf jouw toestemming.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies niet correct functioneren als alle cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites leggen gegevens vast over het gebruik van de website om te kunnen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je bezoekt op NetTelligence. De verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze website optimaliseren.

Doorgifte aan het buitenland
NetTelligence maakt op haar bovengenoemde websites geen gebruik van de diensten van Google (zoals Analytics, Adwords), maar uitsluitend van Nederlandse partijen. NetTelligence speelt uw gegevens dus niet door aan derden buiten Nederland.

Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke termijnen die daarvoor staan, alsmede hoe lang u van onze diensten gebruik maakt.

Inzage, aanpassen, datalekken en contactgegevens
Inzage of verwijderen van persoonsgegevens.
Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kunt je contact met ons opnemen.

Vragen, opmerkingen, feedback en klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door NetTelligence, neem dan schriftelijk of per e-mail contact ons op.

(Vermoede) datalekken
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden.

Veranderingen
NetTelligence kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons Privacybeleid te raadplegen. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op de website van NetTelligence. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Contactgegevens:
contactpersoon: Silvan Kuipers
e-mail: info@nettelligence.nl
telefoonnummer: 038-4607809
Binnen twee weken ontvang je antwoord op je vragen, opmerkingen, klachten en/of verzoeken.

<< Terug